Schenkingen


Onze vereniging ontvangt regelmatig schenkingen in de vorm van oude foto's, artikelen, verslagen of voorwerpen met  een aanwijsbare link naar de historie van ons dorp. Dit wordt door ons gearchiveerd. In onderstaand alfabetisch overzicht, opgemaakt vanaf juni 2019, kunt u lezen wat wij hebben ontvangen. De schenkers zijn wij zeer erkentelijk!

* Vrijwillige Brandweer Middelie, notulenboek 1-05-1935 t/m 2-02-1972. Fam. Piet Steenman 6/2019