Lid worden


U wilt graag lid worden van onze vereniging? Fantastisch, als lid ontvangt u 2x per jaar de "De Post". Ons prachtige tijdschrift vol historische artikelen en foto's van de mooiste plekjes in Middelie. Herkenbaar en authentiek! Daarnaast bent u van harte welkom op de twee jaarlijkse avonden die wij organiseren. Als u een mail stuurt naar onze penningmeester  sons.joke@gmail.com dan komt alles in orde.

De minimum contributie voor inwoners van de voormalige gemeente Zeevang is vastgesteld op  € 15 Voor leden buiten de voormalige gemeente Zeevang bedraagt het lidmaatschap € 20 ( vanwege de portokosten). Als u geen lid bent en toch graag een bijeenkomst wilt bezoeken, dan bent u ook van harte welkom! Entree € 5 inclusief een consumptiebon voor een kop koffie of thee!

Losse of extra nummers van 'de Post' zijn te verkrijgen voor € 6,50 (exclusief verzendkosten) voor zover nog voorradig.

Betalingen van de contributie Historisch Genootschap "Oud-Middelye" 
via overmaking naar;
Rabobank rekeningnummer NL32RABO0367325578
o.v.v. Contributie Historisch Genootschap "Oud-Middelye"