Bestuur


Jack Dekker- Voorzitter                                                
jackdekker@quicknet.nl                                               
0299-621339                                                                

Joke Sons- Penningmeester                                        Eric van den Hudding- Secretaris
sons.joke@gmail.com                                                  ericvandenhudding@hetnet.nl

Dieuwke de Boer-Muts- 2e Secretaris                          Esther Ophoff- Blom, lid
deboermuts@quicknet.nl                                              estherophoffblom@gmail.com                                  

Gerry van der Wegen-Mulders                                      Ron Batenburg
Informatie en Onderzoek                                              Lay-out/Fotobewerking "De Post"
gerryvanderwegen@hotmail.com                                 Drukwerkverzorging
0299-621730                                                                    oud.middelye@gmail.com

Ton van der Wegen                                                       Sjouke Hamstra
Coördinatie van "De Post"                                            Beheerder foto bestand
tonvanderwegen@hotmail.com