OVERHANDIGING WAPEN VAN MIDDELIE DEEL I


OVERHANDIGING WAPEN VAN MIDDELIE
Op woensdagavond 26 februari 2020 hebben de dorpsraden van Kwadijk, Middelie, Hobrede, Oosthuizen, Schardam, Beets, Warder en Etersheim hun eigen wapenschild gekregen. Burgemeester Lieke Sievers reikte deze met een korte ceremonie uit. De uitreiking vond plaats in het Vergader-centrum van de gemeente Edam-Volendam aan de Schepenmakersdijk. De wapenschilden hingen in het oude gemeentehuis van Zeevang. Omdat dit gemeentehuis nu een andere bestemming krijgt, moesten de wapens een ander onderkomen vinden. Conform afspraak met “Oud Middelye” zal het wapenschild van Middelie in het kerkje komen te hangen.

Overigens heeft Middelie gedurende de tijd dat het een eigen gemeente was, twee wapens gekend. Van beide wapens is niet veel bekend over de herkomst. Het eerste wapen is toegekend op 15 december 1819 en kan worden verklaard aan de hand van het verhaal van de zogenaamde wapenstier van Monnickendam. Deze stier ontsnapte uit het klooster waar het gehouden werd. Vanuit Monnickendam ging de stier via Edam richting Middelie. In Middelie zouden de kikkers geroepen hebben dat de stier gek geworden was. De schepenen van Middelie waren het hiermee eens en lieten drie kikkers in het wapen plaatsen. Later ging de stier via Oosthuizen naar Hoorn. In Oosthuizen schrok een oude vrouw van de stier, waardoor haar bril kapot viel. Deze bril kwam op het Wapen van Oosthuizen terecht en bij Hoorn probeerde de stier de stadspoort in te beuken. Hierbij bleef een van zijn hoorns in de poort steken. Deze hoorn kwam later symbolisch terug in het wapen van de stad Hoorn. (Bron: Wikepedia) Het tweede wapen, toegekend op 30 november 1891, verwijst naar het natte gebied rondom Middelie en naar de landbouw die er bedreven wordt.

Dorpsraad Middelie
Na aftreden van de bestuursleden Wouter Snip (voorzitter), Koenraad Köllmann (secretaris) en Marijke Greuter (penningmeester) is er een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit: Femke Mulier (voorzitter), Thiemo van Rossum (secretaris), Lex Ransijn (penningmeester), Nina Steenmeijer, Lucas Vroom, Marjan Houtman en Jeffrey Rijpkema (vanuit de vorige dorpsraad).Het nieuwe bestuur wil moderniseren en is te vinden op Twitter, Facebook en Instagram. Verder willen zij een pilot starten met Nextdoor, een app waarmee buren met elkaar in contact kunnen komen voor klusjes, verkopen of weggeven van spullen enzovoort.


De overhandiging van het Wapen van Middelie aan Femke Mulier (links), voorzitter van de Dorpsraad Middelie, door burgemeester Sievers.

BINNENKORT ZAL HET WAPEN VAN MIDDELIE DOOR DE DORPSRAAD WORDEN OVERHANDIGD AAN ONS GENOOTSCHAP EN EEN MOOIE PLAATS KRIJGEN IN HET KERKJE VAN MIDDELIE. DAT WORDT DAN DEEL II !