OPROEP EN aandacht voor onderduikadres Middelie 82


De historische vereniging https://www.oud-quadyck.nl/ is een werkgroep gestart in verband met de herdenking van 75 jaar bevrijding in mei 2020 met als onderwerp "Onderduikers". Onze vereniging maakt ook deel uit van deze werkgroep vanwege de onderduik van een joodse familie bij de familie Inkelaar in Middelie.

OPROEP
Hierbij een oproep aan iedereen (leden en niet-leden) of u hier informatie over kunt geven. 

Aandacht voor onderduikadres Middelie 82

Middelie 82 is een adres als veel andere adressen in het dorp. Het roept bij nog maar weinigen een bijzondere associatie op. Die was er wel, namelijk met verzetswerk tegen de Duitse bezetting en het geven van bescherming aan mensen wiens leven door de Nazi’s werd bedreigd. Op het adres woonde de familie Inkelaar, en zij bood tijdens de oorlogsjaren vier leden van een Joodse familie en een verzetsstrijder jaren ‘onderduik’. En waarschijnlijk aan anderen ook, zij het voor korte tijd, als ‘tussenadres’. 

Voor de hulp die op Middelie 82, met gevaar voor eigen leven, werd gegeven, is na de oorlog nauwelijks aandacht geweest. Een poging daartoe door één van Inkelaar’s dochters liep eind jaren zeventig vast. Spijtig, want de mensen die er nauw bij betrokken waren verdienen gekend en geëerd te worden, en aandacht voor wat daar gebeurde is ook van belang opdat we ons bewust blijven dat discriminatie, racisme en uitsluiting nog alledaags zijn en opnieuw kunnen ontaarden in waartegen op Middelie 76 strijd werd gevoerd.

Vandaar dat door een aantal mensen die er (nog) wel van weten het initiatief is genomen om die ‘Middelie 82 geschiedenis’ nog eens na te gaan met het oog op publicatie ervan. Volgend jaar voorjaar, 75 jaar na de bevrijding en in maart ook 75 jaar na de fusillade van één van de onderduikers, is daarvoor een logisch moment.

 

In het kader van het onderzoek wat precies plaatsvond – zodat het verhaal straks goed is onderbouwd – wordt gehoopt op informatie van mensen die er in die jaren van wisten of er later uit betrouwbare bron van hoorden. Gelukkig is er contact met een aantal leden van de familie Inkelaar zelf, maar ook zij vernamen wat ze weten meest via hun ouders of grootouders. En een aantal zaken zijn uit archieven duidelijk. Veel is dus bekend, maar de initiatiefgroep is blij met elke aanvulling. In het bijzonder wordt ook nog gezocht naar informatie over drie personen, G. Schuurman, K. de Boer en M. van der Staal, waar aanwijzingen doen  vermoeden dat zij binnen het verzet contact hadden met Johan Eskens, één van de onderduikers op Middelie 82.

Heeft u informatie dan kunt u contact opnemen met Klaas Kwadijk (tel. 0299.423550) of via de email met Margreet Lenstra (m.lenstra@waterlandsarchief.nl).