Nieuwe editie De Post is klaar!


De nieuwe Post is uit en iedereen vindt ‘m binnen enkele dagen op de deurmat. We hebben allemaal weer ons uiterste best gedaan om de lezer te boeien. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet!

In het bijzonder wilen wij de naam van Ton van der Wegen noemen: wij betwijfelen of wij zonder hem in staat waren geweest om een nieuwe Post uit te brengen. Na het overlijden van Teun Boogaard bood Ton direct aan om de taken van Teun zo goed mogelijk proberen over te nemen en dat is prima gelukt! Op de foto Ton van der Wegen tijdens het in ontvangst nemen van een boeket bloemen waarmee wij onze dank willen onderstrepen!