Nieuwe editie De Post bijna klaar!


De redactie is druk bezig met de voorbereidingen voor de komende uitgave van ons blad De Post (23ste jaargang, nummer 2, oktober 2020). De man op bijgaande foto levert een leuke bijdrage aan ons blad! 

We hebben dit jaar alle bijeenkomsten vanwege het Coronavirus geannuleerd. In de loop van oktober ontvangt u De Post en wij zullen eind november de mogelijkheden voor volgend jaar in kaart proberen te brengen.