Na 20 jaar eigen honk in het Kerkje van Middelie


De Historische vereniging van Middelie en de Stichting Kerkje Middelie hebben elkaar nog steviger in de armen gesloten! Beide verenigingen dragen ieder afzonderlijk bij om een inkijk te geven in de lokale historie van het dorp Middelie. Er was al sprake van een beperkte presentatie van oudheidkundige voorwerpen in het Kerkje, maar de op 13 oktober 1997 opgerichte Historische vereniging beschikte niet over een eigen ruimte en is daar al jaren driftig naar op zoek. Die zoektocht is nu ten einde want op 17 november wordt officieel de gebruikersovereenkomst met het Kerkje ondertekend.

Sinds de oprichtingsdatum worden de bestuursvergaderingen thuisgehouden bij één van de bestuursleden. Dit is nooit een probleem maar zij beschikken niet over een centrale ruimte voor opslag van oudheidkundige voorwerpen die iets te maken hebben met de geschiedenis van Middelie. De vereniging is inmiddels in het bezit van een uitgebreid archief in de vorm van gebruiksartikelen, maar ook in de vorm van foto’s en boeken.

Al deze zaken zijn thuis opgeslagen bij enkele (oud)bestuursleden zodat een doorlopende tentoonstelling niet mogelijk is. Daarnaast is de vereniging het hele jaar door druk bezig met het redigeren en uitbrengen van het verenigingsblad ‘De Post’, dat twee keer per jaar naar de ruim 200 leden wordt verstuurd. De voorbereidingen en benodigde onderzoeken die hiermee verband houden konden ook nimmer op een centrale plek worden verricht.

Beide besturen hebben onderzocht in hoeverre het Kerkje zou kunnen dienen voor het bewaren en exposeren van voorwerpen en er is nagedacht over een breder gebruik van het Kerkje omdat een eigen oudheidkamer in Middelie ontbreekt. De Historische vereniging laat een nieuwe vitrinekast bouwen die in de volle breedte van de hal van het Kerkje wordt geplaatst.

In de opstelling van vloer tot plafond is er beneden en boven de glazen deuren mogelijkheid voor opslag die bijdraagt aan een wisselende presentatie in de vitrine. Vervolgens wordt er een hoge bewaarkast geplaatst op de balustrade bij het orgel. De plaatselijke timmerman René Bibo heeft de ontwerpen gemaakt en gaat de kasten binnenkort bouwen en plaatsen. De verwachting is dat deze 1 februari 2017 in gebruik kunnen worden genomen. Onderdeel van de overeenkomst is dat de consistoriekamer ook door de Historische vereniging gebruikt gaat worden.