LEVENSLOOP PIET WAGENMAKERS


Waar is de oud timmerman Piet Wagenmakers geboren en hoe verliep zijn leven? Zijn 80-jarige zoon Sietze Wagenmakers vertelt er over en weet nog veel interessante en smakelijke details te vertellen. Piet Wagenmakers en zijn vrouw Antje Vink kochten op een veiling in 1939 het huis aan het Edammerdijkje 21 voor 198 gulden! En volgens de insiders was dat eigenlijk nog een tientje te duur.......U leest hier in De Post van oktober het hele verhaal over!

En van Sietze en zijn vrouw Hennie mochten wij vele foto's ontvangen, die allemaal een link hebben met Middelie. Hier zullen wij de komende maanden regelmatig het één en ander van plaatsen op onze website. Kijk nu even HIER daar vindt U een lijst met namen van alle ondernemers die ongeveer in de periode 1920- 1960 in Middelie hun nering hadden. 

Op deze foto overhandigd Sietze de door zijn vader zelfgemaakte voorzittershamer van de inmiddels opgeheven Damclub aan onze voorzitter Jack Dekker.