GESLAAGDE BIJEENKOMST MARKERMEERDIJK


WATERGEWELD, DIJKVERSTERKING EN OPGRAVINGEN IN DE DIJK   
                                                                                                           

VORIGE WEEK MOCHTEN WE VEEL BEZOEKERS VERWELKOMEN TIJDENS ONZE  NAJAARSVERGADERING!

                                                                    
 
Was u verhinderd? Jammer. Het was interessant! We hebben ook gehoord dat de Zeevang droge voeten blijft houden. 
Graag ontmoeten wij elkaar dan tijdens onze Algemene Jaarvergadering komend voorjaar. 
De najaarsvergadering van 28 november 2023 werd geopend door voorzitter Jack Dekker. Hieronder zijn welkomstwoord.
 

Namens ons bestuur van het Historisch Genootschap en de vrijwilligers van het Kerkje Middelie heet ik u vanavond op onze Najaarsbijeenkomst van harte welkom!  En in het bijzonder wil ik onze sprekers van vanavond verwelkomen, dat zijn mevrouw Karolien Hendriks en Jan-Willem Oudhof van de Alliantie Markermeerdijken.Zij zullen zich straks zelf aan u voorstellen en zullen ons uitgebreid vertellen op welke wijze ons land én de Zeevang zich op toekomstig watergeweld voorbereid.Dit mede door middel van het dijkversterkingsproject. Daarna een korte pauze. En in het tweede deel van de presentatie verteld archeoloog Jan-Willem Oudhof over de archeologische onderzoeken die bij de dijkversterking komen kijken.
Maar eerst nog wat korte mededelingen:

 • U heeft ons blad De Post inmiddels weer mogen ontvangen! En weer in kleur! Het is toch elke editie weer een uitdaging  om voor u een lezenswaardig blad samen te stellen! Uw reacties waren positief en dat geeft ons weer een boost. We zijn er trots op!
 • De bestuurssamenstelling. Die gaat wijzigen en vraagt ons aller aandacht. In onze eerstkomende jaarvergadering gaan wij  afscheid nemen van Gerry en Ton van der Wegen. Zij hebben, vanwege leeftijd en gezondheid,  (met pijn in hun hart) besloten om te stoppen met hun werkzaamheden voor ons Genootschap. Het zal een zware dobber voor ons worden om de continuïteit van de vereniging te waarborgen als de inzet van dit echtpaar wegvalt. Maar voor die continuïteit gaan we ons uiterste best doen.  Zoals u weet is ons streven om jaarlijks 2x een activiteit te organiseren en 2x ons blad De Post uit te geven.  Op korte termijn denken we dit te kunnen blijven verwezenlijken. Op de langere termijn kan dit wel problemen geven. En die zouden dan zomaar financieel van aard kunnen zijn.  Voornaamste oorzaak hiervan is dat aan de opmaak en druk klaar maken van De Post waarschijnlijk een prijskaartje komt te hangen.  Ook het beheren, digitaliseren en categoriseren van ons foto archief is een prioriteit.  

Als er iemand als vrijwilliger bereid kan worden gevonden om de opmaak en het druk klaar maken van de Post  voor zijn of haar rekening te nemen dan is het financiële probleem getackeld. Vinden we hier geen vrijwilliger voor dan zou het een optie zijn om middels een enquête onder onze leden uw mening te vragen over:

 • Jaarlijks 1x een activiteit te organiseren óf
 • Jaarlijks 1x een Post uit te geven
 • Misschien bedrijfsleven geïnteresseerd om zich te verbinden aan het Genootschap om zodoende de drukkosten te minimaliseren?

Wat wij nu aan u willen vragen is:

 • Bent u de man of vrouw die  als vrijwilliger de opmaak van de Post wil verzorgen?
  of wilt u meehelpen om ons fotoarchief in stand te houden?
 • Heeft u suggesties over de inhoud van de Post?
 • Wilt u zelf een artikel aanleveren?
 • Wilt u de vereniging verblijden met een donatie?

Ok, u bent weer helemaal op de hoogte. Kunt u wat betekenen voor ons, heeft u tips of vragen, wend u zich dan tot één van onze bestuursleden of stuur een mailbericht naar oudmiddelie@gmail.com

En op onze website www.oudmiddelye.nl blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes en feiten.