ER WAS WEER VEEL TE DOEN OP 12 NOVEMBER


INFORMATIEVE EN GEZELLIGE NAJAARSBIJEENKOMST op 12 november 2019.
Er was weer veel te doen in het Kerkje. In zijn openingswoord vertelde de voorzitter: 

 Wij zijn heel blij met de leuke reacties op de artikelen in De Post van afgelopen oktober. En nu is de eerste interview afspraak alweer gemaakt (morgenochtend met Martha Worp, u kent de familie Jack en Martha Worp misschien nog wel van de supermarkt) voor de uitgave van de Post april 2020. Kijkt u vooral ook op onze nieuwe website: veel nieuws en achtergrondinformatie kunt u daar vinden.  

PROGRAMMA
Kijkt u nog even om u heen hier in de Kerkje en geniet nog even van de foto’s die onderdeel uitmaken van de foto tentoonstelling nav het 120-jarig bestaan van het Kerkje wat we vorige maand hebben gevierd.

Op de foto vlnr: Johan Laan en Jan Ruiter van Gymvereniging Hercules en Jack Dekker van Historisch Genootschap Oud Middelye

  • We gaan straks aandacht geven aan de officiele overdracht van het archief van de gymvereniging Hercules aan onze vereniging
  • En wij zijn zeer verheugd dat we de heer Geert Titsing bereid hebben gevonden een lezing te verzorgen over de Waterlandse Tram, straks meer daarover.

HOE ZIET HET SPOORBOEKJE VOOR VANAVOND ERUIT:

-geniet tijdens de pauze en na afloop van de lezing van de fototentoonstelling nav het 120-jarig bestaan van het Kerkje.  Voor de viering daarvan was op 13 oktober veel belangstelling. Als u het heeft gemist of niet goed gezien heeft: neem uw kans waar!

- de gym vereniging Hercules:  Overdracht archief. Beide besturen kwamen op het idee om dit niet in stilte te laten plaatsvinden maar hier tijdens deze bijeenkomst aandacht aan te schenken. En dan doen we dan door middel van het overhandigen van een speciaal item uit handen van Hercules aan het HGM. Namelijk overdracht van de vaandel. (zie ook het verslag op de website).

Ons bestuurslid Gé Koster heeft uit de voorselectie die we op 9 november hebben verricht een definitieve selectie gemaakt. En de meeste zaken die we voor ons nageslacht wilden bewaren zijn hier te bewonderen.

Tot ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw gaf de gymvereniging uitvoeringen. Dan vertoonden de leden hun gymnastische oefeningen aan het publiek. En dat werd dan gecombineerd met een muzikale omlijsting in de vorm van een revue. En tijdens één van deze uitvoeringen was het onderwerp van de revue een vliegtuig trip en daar is ook een lied/gedicht over voorgedragen. Dat werd destijds verricht door Im Steenman. We hebben die tekst gevonden en Gé Koster zal het nu voordragen en kruipt in de huid van Im Steenman.

  • En nu alle aandacht voor Geert Titsing.  Zijn inleiding is als volgt opgezet:  Geert Titsing zal eerst ongeveer 60 dia’s vertonen en zal daar een toelichting bij verstrekken. Na de diavertoning en pauze kunt u genieten van  een professionele film over de Waterlandse Tram.

Namens onze regiokrant "De Uitkomst" was ook Christy Rijser aanwezig. In de editie van 19 november werd de overdracht voor het nageslacht vastgelegd in woord en beeld. Klik op deze link voor het artikel in De Uitkomst! 
Overdracht archief Hercules

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Op naar 2020!