DORPSRAAD BLIJFT ACTIEF MET NIEUW BESTUUR


Wie waren ook alweer de oprichters van de Dorpsraad in 1970?

Op basis van 400 ingevulde stembiljetten werden uit 38 kandidaten 7 bestuursleden benoemd. Dat waren de heren J. Steenman (secretaris), Martens (penningmeester) en Bierman (voorzitter). Daarnaast de dames Zuster Ruys en Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has. 

 

50 JAAR OUDE DORPSRAAD MIDDELIE BLIJFT ACTIEF!
Het leek er even op dat de Dorpsraad van Middelie zou stoppen met haar activiteiten. Maar gelukkig: een onverwachte grote aanmelding van nieuwe bestuursleden! De Dorpsraad blijft bestaan.
Op 22 januari 2020 werd tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad verteld dat het huidige bestuur ( Marijke Greuter-Buisman, penningmeester/ Koenraad Kollman, secretaris/ Jeffrey Rijpkema, lid en Wouter Snip, voorzitter) haar functies ter beschikking zouden stellen en af gaan treden. Dit pijnlijke besluit kwam voort uit de conclusie van ondervonden gebrek van draagvlak, belangstelling en noodzaak van een Dorpsraad in het huidige tijdsgewricht. 
Maar tijdens de vergadering melden zich een aantal mensen aan, die bereid zijn om de Dorpsraad nieuw leven in te blazen. Thiemo van Rossum, Lex Ransijn, Femke Haitsma Mulier en Lucas Vroom vormen het nieuwe bestuur. Mogelijk dat Nina Steenmeijer hier ook nog deel van gaan uitmaken!
Wij hebben inmiddels de beschikking gekregen over het archief van de Dorpsraad en zullen in de loop van dit jaar op de website terugblikken op een stuk historie. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!

Van links naar rechts: Lex Ransijn, Femke Haitsma Mulier, Marijke Buisman, Wouter Snip, Lucas Vroom, Koenraad Kollman, Nina Steenmeijer en Thiemo van Rossum.

 


Foto onder : Het oude bestuur neemt afscheid, Marijke Greuter-Buisman, Koenraad Kollman en Wouter Snip.