DANKBETUIGING VAN SONJA, EEN OORLOGSKIND IN MIDDELIE


SONJA, EEN OORLOGSKIND IN MIDDELIE

 Wij hebben in De Post van oktober 2019 over Sonja verhaalt, zij kwam in de oorlogswinter vanuit Amsterdam onder dak bij de familie Steenman. Wij ontvingen van mevrouw Sonja Cobelens-Keller een brief waarin zij ons bedankt voor dit artikel en hoe haar dit bijna 75 jaar later heeft aangegrepen. We wilden u de inhoud van de brief niet onthouden.

'Hierbij wil ik u hartelijk danken voor het toezenden van het mooie blad De Post; waarin geplaatst het artikel "De levensloop van de familie Steenman vanaf 1919". Een grote ruimte werd toegemeten aan mijn oorlogsverleden in MIDDELIE in de hongerwinter 1944/45.
Met mijn eerbetoon aan Piet en Griet Steenman, wil ik alle mensen eren, die net als zij een liefdevol huis boden aan kinderen, die dreigden van honger om te komen, om ná het einde van de oorlog met hun gelukkige ouders te worden herenigd. 
Met dit artikel heeft u meegewerkt om een stukje oorlogsverleden van mijn jeugdjaren af te ronden. Het bracht mij veel emotie teweeg naar mijn dappere ouders, maar nu kijk ik erop terug met een gerust gevoel, het is geweest, het is goed zo!

Sonja, een oorlogskind in MIDDELIE'