BLIJFT FLORALIA BESTAAN??


NIEUWSBERICHT 18 MEI 2020
Door de corona ontwikkeling heeft de opheffingsvergadering nog niet plaatsgevonden.  Maar zoals blijkt uit onderstaand bericht is er (nog) geen nieuw bestuur......
 

OPHEFFINGSVERGADERING FLORALIA MIDDELIE
18 Maart 2020 zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 'Floor' bekend worden of een geheel nieuw bestuur de taken van het huidige bestuur wil overnemen. Het complete huidige bestuur treedt namelijk af en is niet herkiesbaar.