BLIJFT FLORALIA BESTAAN??


TENTOONSTELLING VAN DE FLORALIA OP 30 AUGUSTUS 2020 GAAT NIET DOOR

Wij ontvingen 22 juli 2020 het volgende bericht van het bestuur van de Floralia:

Zoals u weet stopt het bestuur van de Floralia dit jaar en is niet meer herkiesbaar. Niemand heeft zich nog gemeld om onze taak over te nemen, niet zo vreemd nu onverwacht de creatieve markt is weggevallen.Helaas hebben we deze week ook moeten besluiten dat onze laatste tentoonstelling niet door kan gaan vanwege Corona.Omdat de Kikker in augustus niet uitkomt proberen we nu iedereen zoveel mogelijk op andere wijze hierop te attenderen.  We hopen dat u op uw site aandacht wilt besteden aan het niet doorgaan van de tentoonstelling op 30 augustus 2020.De afgelaste jaarvergadering gaat definitief niet meer door, we melden dit in de Kikker van september.In het najaar volgt onze laatste bestuursvergadering waar we gaan bespreken hoe we de opheffing afwikkelen.

NIEUWSBERICHT 18 MEI 2020
Door de corona ontwikkeling heeft de opheffingsvergadering nog niet plaatsgevonden.  Maar zoals blijkt uit onderstaand bericht is er (nog) geen nieuw bestuur......
 

OPHEFFINGSVERGADERING FLORALIA MIDDELIE
18 Maart 2020 zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 'Floor' bekend worden of een geheel nieuw bestuur de taken van het huidige bestuur wil overnemen. Het complete huidige bestuur treedt namelijk af en is niet herkiesbaar.