Algemene Jaarvergadering 11 april 2022


Na twee jaar coronapauze is er gelukkig nu weer de mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren!

U bent van harte welkom.

UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSBIJEENKOMST
(de algemene ledenvergadering van het)
Historisch Genootschap Oud-Middelye

op maandag 11  april 2022 in de Doopsgezinde Kerk, aanvang 20.00 uur.

Nadat de gebruikelijke agendapunten zijn  afgehandeld (een exemplaar van de agenda en het financieel overzicht is bij aanvang beschikbaar) gaan we na de pauze de bewogen geschiedenis van 25 jaar Historisch Genootschap Oud-Middelye meebeleven.
Er zijn daarover echt wel een heleboel leuke en verrassende zaken te vertellen en te tonen. We zijn verheugd dat dat van-avond gaat gebeuren door een echte Middeliester, ons bestuurs-lid Dieuwke de Boer-Muts. Daarna volgt een videopresen-tatie van een aantal bijzondere voor velen herkenbare en vaak erg leuke scenes uit ons filmarchief. Daaronder een nog niet vertoonde video van de plaatsing van de klokkentoren.

Tijdens deze avond zullen onze ex-medebewoners Rudolf den Haan en Wim Wagenmakers een schilderijtje van hun voormalige huis aan de Zijvend aan ons overhandigen en van de Dorpsraad ontvangen we het originele wapenschild van Middelie.