8 mei 2023: Algemene Ledenvergadering is succes


Met dit woord van welkom opende voorzitter Jack Dekker de Algemene Ledenvergadering.

Dames en heren, hartelijk welkom allemaal.
Naast mij aan tafel mag ik u voorstellen aan: Joke Sons en Dieuwke de Boer.
Mijn naam is Jack Dekker en namens het Historisch Genootschap Oud Middelye mag ik vaststellen dat na onze najaar bijeenkomst van afgelopen november nu  ook weer heel veel belangstelling is om deze avond bij te wonen. Fantastisch!

Ik ben mij ervan bewust dat niet het officiële deel, de Algemene Leden Vergadering,  u deed besluiten om te komen maar dat vanavond al uw aandacht zal uitgaan naar de verrichtingen van de tonelisten van Eendracht Maakt Macht.

Hoe is dat nu tot stand gekomen, wat is de gedacht erachter, dat 5 tonelisten van EMM tijdens een bijeenkomst van een Historische Vereniging uw aandacht gevangen gaan houden met improvisatietoneel?

Twee keer per jaar ontvangen onze leden ons blad De Post. Hiervoor zijn wij telkens op zoek naar artikelen.  In ons juist verschenen nummer van april hebben wij een interview geplaatst waarin het huidige bestuur en twee oud spelers verslag doen over hun toneelleven en aspiraties. Aanleiding hiertoe was het 150ste bestaansjaar van de toneelvereniging.
Ons bestuur was gelijktijdig ook bezig met de organisatie van deze ledenvergadering. Wat voor mogelijkheden zijn er om inwoners of oud-inwoners van Middelie, streekgenoten, kennis te laten maken met onze vereniging? Zou EMM tijdens onze ledenvergadering misschien de aftrap van het 150ste bestaansjaar willen gaan vormgeven? Met als uitdaging en opdracht om een vleugje historie in het spel te verwerken? Het bestuur van EMM nam deze uitdaging aan! Daar bent u straks getuige van. 
Na de pauze geef ik het woord aan de voorzitter van EMM, Marcel de Groodt. Hij geeft verder uitleg, en heeft vanavond de regie in handen.

Voordat we de agenda gaan doornemen eerst nog even een oproep: In tegenstelling tot de reguliere toneelavonden van EMM wordt er deze avond geen entree geheven, maar als u een financiële bijdrage wilt leveren aan EMM of lid wilt worden van ons Historisch Genootschap, dan juichen wij dat van harte toe! Kijkt u ook nog even bij  onze vitrinekast (bij de ingang) daar kunt u nog wat foto’s en programma’s uit het verleden van EMM bewonderen.

Hiermee is de avond geopend en gaan we door naar punt 2 van de agenda.