Topografische kaarten


 

Over meer dan 200 jaar topografie en luchtfoto's

Topografische kaarten

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster.

Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. Een resultaat om trots op te zijn: meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. Ontdek met de app meer dan 200 jaar aan topografische gegevens van nederland! Deze app bevat sinds 2020 ook luchtfoto's.

Luchtfoto's

Sinds 1927 worden topografische kaarten gemaakt met behulp van luchtfoto's, dat zijn foto’s vanuit een vliegtuig loodrecht naar beneden. Vanaf die tijd zijn er van Nederland luchtfoto's beschikbaar. De luchtfoto’s zijn in het begin om de 10 jaar opgenomen, vanaf 1981 is Nederland met wisselende intervallen per regio, vaker gefotografeerd.

Zo zijn in de loop der jaren meerdere volledige bedekkingen van Nederland ontstaan, waarvan jaarlijks delen worden vernieuwd. Vanaf 2008 is begonnen met het maken van digitale luchtfoto’s van (delen van) Nederland. Voor 2008 zijn analoge luchtfoto’s via scannen digitaal gemaakt.

In Topotijdreis zijn momenteel alleen de digitale luchtfoto’s opgenomen vanaf het eerste jaar dat de bedekking van Nederland digitaal compleet is, en dat is 2006.

De luchtfoto’s zijn vervaardigd op een schaal van ongeveer 1:18.000 en beslaan een gebied van circa 4 x 4 km. Alle luchtfoto’s zijn loodrecht naar beneden genomen, t/m 2006 in zwart/wit en vanaf 2007 zijn de luchtfoto's opgenomen in kleur.

https://www.topotijdreis.nl/

Kadaster Archiefviewer 
Interessant als u regelmatig historisch onderzoek doet

Meer informatie hier