GEHEUGEN VAN MIDDELIE


INHOUDSOPGAVE VAN DEZE PAGINA:

- Geheugen van Middelie
- Jubileumfeest 2015
- Vacantie in de Zeevangsdorpen 1940
- Atze Dijkstra, melkrijder in Middelie
- Grafstenen project kerkhof Middelie
- Herinneringen aan Edammerdijkje 25
- Geslacht Plas, Zeevaarders en Boeren uit Middelie
- Dorpsraad Middelie
- Floralia Middelie
- Klokkenstoel 
- Overzichtslijst zelfstandigen 1920-1960
- Artikel Bouwbedrijfsbond Afdeling Middelie 1957
- Middeliëer Volkslied

 

 

 

 

GEHEUGEN VAN MIDDELIE
Beste mensen, de vereniging heeft uw hulp nodig bij het beschrijven van het fotomateriaal.Vrijwel al het fotomateriaal wat in het bezit is van het Historisch Genootschap kunt u terugvinden in het digitale archief van het Waterlands Archief.  Via deze link kunt u ons fotoarchief GEHEUGEN VAN MIDDELIE  bereiken. De collectie omvat op dit moment 1779 afbeeldingen!

Bij veel foto's zijn beschrijvingen geplaatst maar er ontbreken ook nog beschrijvingen. Indien u een aanvulling of wijziging wilt laten plaatsen, heel graag! Via deze link gerryvanderwegen@hotmail.com kunt u ons hierover informeren. Misschien een opmerking  over o.a. de perso(o)n(en) die op de foto staan afgebeeld met naam of toenaam of de gelegenheid waarvan de foto is gemaakt of kunt u de misschien de (ca.) datum aangeven of de maker/fotograaf.
Eigenlijk ontvangen wij graag elke annotatie (= zelfverklarende aantekeningen) of opmerking die op de foto of afbeelding te maken heeft hoe klein dan ook, en kunnen dit verder gebruiken voor het up-to-date brengen van onze database. In dit verband zijn wij ook geïnteresseerd in de verhalen die de foto's of afbeeldingen bij u oproepen. 
U kunt ook foto's bestellen uit ons fotoarchief, echter niet alle foto's zijn om technische redenen te bestellen. Deze foto's staan dan ook niet in de bestellijst. neem voor fotobestelling(en) contact op met  gerryvanderwegen@hotmail.com
De foto's worden na bestelling snel door de fotocentrale naar uw adres verzonden.

Als u in het desbetreffende digitale archief van het Waterlands Archief de zoekopdracht enigszins aanpast en de mogelijkheid om te verfijnen uitzet (die mogelijkheid is te vinden onder de balk waar staat hoeveel zoekresultaten de zoekterm 'Middelie' heeft opgeleverd) dan resulteert dit in ruim 2000 zoekresultaten!

JUBILEUMFEEST 2015
Oktober 2015 werd door een grote groep vrijwillers een heel groot feest georganiseerd vanwege het feit dat zoveel verenigingen en clubs binnen het dorp 'jarig' waren. Geniet van een terugblik via: https://www.jubileumfeestmiddelie.nl/

VACANTIE IN DE ZEEVANGSDORPEN, O + B = 1 !
We schrijven Augustus 1940. Burgemeester Drost en diens echtgenote presenteren een boekwerk van 33 bladzijden waarin zij schrijven dat de vacantie "Op de boerderij" in de drie Zeevangsdorpen door gaat!. Overheid plus Bevolking bleken één te zijn, in het belang van allen!
Met dit plan wilde men 'stadskinderen van de geneugten van 't platteland doen genieten'. 
Als u deze link aanklikt:  Vacantie op de Boerderij in de Drie Zeevangsdorpen  krijgt u volledige inzage in het boekwerk.
 

ATZE DIJKSTRA, MELKRIJDER IN MIDDELIE (kijk voor actiefoto ATZE  HIER)
Tegenwoordig hebben boeren een melktank. Een soort grote koelkast waar de melk in bewaard wordt. Dat bestond vroeger nog niet. Melk moest daarom snel weggebracht worden van de boerderij naar de melkfabriek. De melk ging in grote melkbussen. Omdat de afstanden van de boerderij naar de fabriek kort moesten zijn was er in bijna elk dorp wel een melkfabriek te vinden.
Een melkbus is een bus van 20, 30 of 40 liter die oorspronkelijk diende om verse melk in te bewaren en te vervoeren. Het was tot in de jaren zeventig een alledaags voorwerp op de boerderij. De meest voorkomende maat was 40 liter. Rond 1970 werden ijzeren melkbussen vervangen door aluminium bussen van 30 liter. Deze bussen hadden verschillende voordelen ten opzichte van hun voorgangers. Zo veroorzaakten de bussen tijdens het vervoer op platte wagens minder lawaai, hoefden er geen roestige bussen meer opgeschuurd te worden en waren bussen van aluminium lichter. Een melkbus had altijd afgeronde naden, conform wettelijk voorschrift.

Wanneer de koeien gemolken werden, werd de melk via een teems (zeef) in de melkbus gegoten en daarin bewaard. De melkbussen werden aan de kant van de weg gezet. Daar stonden ze totdat ze door de melkrijder werden opgehaald om naar de zuivelfabriek te worden vervoerd.
De melkbussen werden tweemaal daags opgehaald in verband met de hygiëne van de verse melk, met uitzondering van de zondag. Het koelen van de bussen om verzuring te voorkomen was een probleem. Vaak werd door de boeren een rond gebogen koperen buis met gaatjes om de bovenkant van de bus gehangen waardoor water uit de kraan stroomde. Het stromende water over de melkbus zorgde voor enige verkoeling. Op warme dagen was de melk soms echter al verzuurd bij aankomst in de fabriek.
Met de toename van de bedrijfsgrootte na de Tweede Wereldoorlog, wilden zuivelfabrieken ook de melkverwerking groter oppakken. Niet langer via duizenden melkrijders maar liever met RMO-wagens, speciale vrachtwagens die langs de bedrijven reden en de bussen kwamen leegzuigen.
VEEL KOSTEN
De grote omslag kwam met de invoering van de melkkoeltank op boerenbedrijven. In Amerika waren boeren hier al bekend mee, in Nederland nog niet. Van 1959 tot 1970 werd er proef mee gedraaid op verschillende bedrijven. Toen de kinderziektes eruit waren, werden boeren gestimuleerd om ook zo’n ding aan te schaffen. Zuivelfabrieken gingen een tankmelktoeslag hanteren, dat hielp. Maar voor de kleinere bedrijven was dit niet toereikend. Ze moesten te veel kosten maken, voor de tank zelf, maar ook voor de aanbouw van een tanklokaal en allerlei extra water- en stroomvoorzieningen.
VERTROUWDE MELKBUS VERDWEEN
In 1974 stagneerde daarom de koeltankontwikkeling om in 1976 een doorstart te maken na invoering van het Tankmelkbesluit. Dit was een subsidieregeling vanuit het Ontwikkelings- en Stimuleringsfonds (O&S). Het hielp, maar een deel bleef vasthouden aan de vertrouwde melkbus. De belangrijkste redenen waren: de grond lag te veel verkaveld, boeren waren op leeftijd en hadden geen opvolger en boeren voelden zich geen eigen baas meer, maar een loonslaaf van de zuivelfabriek. Ondanks de weerstand, verdween de bus uit het melklandschap.

GRAFSTENEN PROJECT MIDDELIE
Bij toeval kwamen wij op internet terecht op een website met daarop een overzicht van de namen van overledenen die begraven zijn op het kerkhof in ons dorp. De beheerder van deze website vertelde ons dat de webpagina vanaf 1992 is ontstaan voor stamboom onderzoek. Op de pagina staat ook een kolom met nummer, dit zijn fotonummers van de gedenkstenen. Op deze site staat vermeld hoe u deze foto's kunt op vragen.
U kunt hier HIER de website openen. 

VERVLOGEN HERINNERINGEN AAN EDAMMERDIJKJE 25
De jongeman hier op de foto is in zijn 'Plusfour' op weg naar de kermis bij Ossebaar. Hoe oud zal hij toen geweest zijn? Veertien of vijftien jaar? Toen hij later met de dochter van de Boerenleenbank-kassier trouwde kwamen zij uiteindelijk aan het Edammerdijkje 25 te wonen.
DIT was de woning in de jaren vijftig, begin zestig, op het Edammerdijkje 25.
 
Deze jongeman maakte overigens deel uit van de schoolklas die in 1948 met de bus op schoolreisje ging naar Zuid-Limburg. En op weg naar Vaals kwam de bus in de berm terecht. Er moest een takelwagen aan te pas komen. HIER een foto van de bus in de berm!

HET GESLACHT PLAS, ZEEVAARDERS EN BOEREN UIT DE ZEEVANG
In ons archief zijn twee lijvige boekwerken (uitgekomen 1991) aanwezig waarin de lezer door de auteur (H. Kollis uit Bergen) het eindresultaat van 10 (tien!) jaar speur- en onderzoek werkzaamheden tot zich kan nemen. Een speurtocht naar de voorouders van de grote familie Plas uit de Zeevang en met name Middelie.
De boerderij op de foto was de boerderij van Jacob Plas ( 1893-1988), gelegen aan de Axwijk. 
DORPSRAAD MIDDELIE
50 JAAR OUDE DORPSRAAD MIDDELIE BLIJFT ACTIEF!

Het leek er even op dat de Dorpsraad van Middelie zou stoppen met haar activiteiten. Maar gelukkig: een onverwachte grote aanmelding van nieuwe bestuursleden! De Dorpsraad blijft bestaan.
Op 22 januari 2020 werd tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad verteld dat het huidige bestuur ( Marijke Greuter-Buisman, penningmeester/ Koenraad Kollman, secretaris/ Jeffrey Rijpkema, lid en Wouter Snip, voorzitter) haar functies ter beschikking zouden stellen en af gaan treden. Dit pijnlijke besluit kwam voort uit de conclusie van ondervonden gebrek van draagvlak, belangstelling en noodzaak van een Dorpsraad in het huidige tijdsgewricht. 
Maar tijdens de vergadering melden zich een aantal mensen aan, die bereid zijn om de Dorpsraad nieuw leven in te blazen. Thiemo van Rossum, Lex Ransijn, Femke Haitsma Mulier en Lucas Vroom vormen het nieuwe bestuur. Mogelijk dat Nina Steenmeijer hier ook nog deel van gaan uitmaken!
Wij hebben inmiddels de beschikking gekregen over het archief van de Dorpsraad en zullen in de loop van dit jaar op de website terugblikken op een stuk historie. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!

Van links naar rechts: Lex Ransijn, Femke Haitsma Mulier, Marijke Buisman, Wouter Snip, Lucas Vroom, Koenraad Kollman, Nina Steenmeijer en Thiemo van Rossum.

Update 29 februari 2020: Na aftreden van het oude bestuur is er een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit: Femke Mulier (voorzitter), Thiemo van Rossum (secretaris), Lex Ransijn (penningmeester), Nina Steenmeijer, Lucas Vroom, Marjan Houtman en Jeffrey Rijpkema (vanuit de vorige dorpsraad).Het nieuwe bestuur wil moderniseren en is te vinden op Twitter, Facebook en Instagram. Verder willen zij een pilot starten met Nextdoor, een app waarmee buren met elkaar in contact kunnen komen voor klusjes, verkopen of weggeven van spullen enzovoort.

FLORALIA MIDDELIE
In de septemberuitgave 2020 van de Kikkerkoerier (de 46ste jaargang nummer 6 van de papieren spreekbuis voor heel Middelie) wordt vermeld dat 2020 het laatste jaar is van het huidige bestuur van de Floralia en dat er zich geen opvolgers hebben gemeld. We hebben contact gehad met de voorzitter. In de loop van dit jaar vind de overdracht plaats van een papieren archiefje dat stukken bevat vanaf de start van deze vereniging in 1932. 

KLOKKENSTOEL
De klokkenstoel is nog niet eens zo oud, hij werd gebouwd in 1979 en geplaatst 11 augustus 1979 op de begraafplaats. De klok zelf daarentegen is al honderden jaren oud. Tot 1823 was het kleine Middelie een tweebeukige gotische kerk rijk. In dat jaar werd de kerk gesloopt en vervangen door een zaalkerk. Pas later werd een toren bij de kerk gebouwd. Maar ook deze kerk bleef niet staan voor de eeuwigheid. In de jaren '60 van de vorige eeuw bleek het gebouw in zo'n slechte staat dat sloop noodzakelijk was. De klok bleef echter bewaard. En dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend. (bron: Wikipedia)
 

Kapvorm:

Piramidedak

Dakbedekking:

Koperen platen

Materiaal stoel:

Grenenhout

Fundering:

Een betonbalk in de vorm van een zeshoek,

 

waartussen een sierbestrating van kleine gele steentjes

Bouwjaar stoel:

1979

Luidsysteem:

Vliegende klepel

Wordt geluid bij:

Begrafenissen, kerkdiensten, Dodenherdenking en bijzondere gebeurtenissen.

Gietjaar klok:

1670

Gegoten door:

Petrus Hemony te Amsterdam

Diameter klok:

98 cm

Gewicht klok:

600 kg

Eigenaar:

Gemeente Zeevang

Tekst op klok:
tr)   DUM  CAMPANA  SONANS  EX  EQUO  DIVIDO  TEMPUS    PETRUS  HEMONY  ME  FEC:  AMSTELODAMI  ANNO  DOMINI  1670  

Vertaling:
Zolang de klok klinkt, verdeel ik de tijd gelijkelijk. Petrus Hemony maakte mij te Amsterdam in het jaar des Heren 1670

Versiering op de klok:
Boven en onder de tekstband een sierrand met acanthusblad
(bron: klokkenstoel.nl)

De bouw van de klokkenstoel is gerealiseerd door de Dorpsraad, Heiwerken Vroom BV en de voormalige gemeente Zeevang. Samen met de hulp van veel vrijwilligers. De makers waren Piet Wagenmakers en Joop Schor. 

 

 

 

OVERZICHT VAN ZELFSTANDIGEN 1920-1960
Deze lijst ontvingen wij van de Sietze en Hennie Wagenmakers. Wij pretenderen niet dat de lijst compleet is. Als u wijzigingen of aanvullingen wilt doorgeven, dan kan dat HIER.


ARTIKEL BOUWBEDRIJFSBOND AFDELING MIDDELIE 1957
De kleinste bouwbond van Nederland was in 1957 die van Middelie. Van oudsher een afdeling van ovewegend timmerlieden. In 1932 waren op de 15 leden 14 timmerlieden en één metselaar. In 1957 waren dat van de 7 leden nog zes timmerlieden. De moeite waard om hier eens kennis van te nemen. Dirk Lof zien we hier nog als jonge man. 
Met dank aan Sietze Wagenmakers (zijn vader staat op de foto) en Ewout Schurink van de Historische Vereniging Oosthuizen, die ons er ook op attendeerde en het blad had ingescand. 


Middelieër lied                   (op de wijze van: “Geef mij maar Amsterdam” van Johnny Jordaan)

Geef mij maar Middelie

Dat is mooier dan Hobree

Geef mij maar Middelie

Met z’n Wijzend en z’n Die

Waar de boer te melken gaat

En de baggermolen staat

Geef mij maar Middelie

 

En een kort liedje dat rond 1960 werd gezongen door jonge mannen tijdens kermis en feesten:

Wij zijn geboren Middelieërs

Wij lusten graag een potje bier

Nergens is het zo gezellig

Als bij ons in Middelie