Aankomende editie van De Post


De Post van april 2021: redactie is druk bezig!

Het blijft een uitdaging om elke editie weer onze lezers te blijven boeien! En daar doen we ons uiterste best voor. We zullen nog niet veel verklappen, maar zoals u al in de nieuwsrubriek kon lezen komt onze bekende dorpsgenoot Fons van Loveren aan het woord. Hoe is hij hier met zijn Annie terecht gekomen en wat is de achtergrond van deze verenigingsman? 
En natuurlijk onze vaste rubrieken. Eind april, begin mei ontvangt U de nieuwe Post!

Dit jaar geen Algemene Ledenvergadering, maar dat begrijpt u wel.....pandemie. In De Post een (ook financiele) terugblik op 2020. 
De Post van oktober 2020 was overigens heel interessant, zo hoorden wij van diverse leden!

Wat hebben we voor u in petto voor De Post van april 2020?

We verwachten dat we dan de volgende artikelen gaan plaatsen:
- over de Vrijwillige Brandweer Middelie
- over de familie Worp die jarenlang de supermarkt runde
- bewonersgeschiedenis
- Kalkovens aan het Edammerdijkje
- Begrafenisvereniging
- 75 Jaar Bevrijding
- en natuurlijk de 'Tien Vragen aan.......'

De volgende reactie kregen we van de heer André Steenman naar aanleiding van het artikel over de levensloop van de familie Steenman in de vorige Post:
'De complimenten voor het verslag over de familie Steenman in De Post van oktober 2019, het ziet er heel goed uit en overtreft mijn verwachtingen'. 

Ook zijn broer Piet Steenman liet telefonisch weten zeer ingenomen te zijn met het artikel.
Dit soort berichten zijn altijd fijn om te vernemen! Wilt u de levensloop van uw Middelier familie ook graag terugzien in De Post? Nou, dat kan, laat u het maar weten!
 

Genoeg te lezen in de Post die uitkomt in oktober 2019

We zijn uitermate verheugd over wederom een bijdrage van een oud inwoner van Middelie, nu woonachtig in Eindhoven, de heer Sibrand Martens. In het artikel verhaalt hij over Het Slot van Middelie.

Natuurlijk hebben Gerry van der Wegen en Greta Muts niet stilgezeten! Weer een nieuw verhaal over de bewonersgeschiedenis. Met vervolgens een verhaal uit het dagboek van J. Laan, dat blijft altijd interessant om te lezen. En verder niet te vergeten een terugblik op het leven van Henk Kunst,  verenigingsman, vrijgezel, een doodgewone hulpvaardige man. Ook de oprichters van Jantje de Poelier hebben we bezocht. Jan en Alie van Teylingen verhalen over hun leven. Ons bestuurslid Gé Koster is op bezoek geweest bij mevrouw Greta Muts voor de rubriek  “De tien vragen aan…..”

In deze Post ook een intro over de Begrafenisvereniging Middelie. Volgende uitgave komen we hier weer op terug, we verwachten dan over meer informatie te beschikken.

En als uitsmijter een aansprekend verhaal over de levensloop van de familie Steenman met daarbij een onverwachts interview met een nog in leven zijnde onderduikster bij het gezin Steenman!

 

HEEFT U SUGGESTIES? MAIL NAAR jackdekker@quicknet.nl !