KORT VERSLAG BESTUURSVERGADERING 21 OKTOBER 2019


In het kort de besproken punten:
- evaluatie viering 120-jarig bestaan Kerkje Middelie: positief!
- De Post van november 2019 ligt bij de drukker
- Onderwerpen uitgave Post voorjaar 2020 besproken
- Onderwerp bij de ALV 2020: in het teken van 75 jaar bevrijding, mogelijk samen met Kerk. Er wordt contact opgenomen met de naburige Historisch Verenigingen om te kijken voor een gezamenlijke aanpak. Tevens wordt de bijeenkomst op 30 oktober die de Gemeente organiseert door Eric van den Hudding bezocht.
- 9 november selectie over te dragen archief gym Vereniging Hercules
- archivering foto's bij Waterlands Archief besproken en de verdere invulling van de website